Novo mesto, Slovenia

Informatika v upravljanju in poslovanju

Bachelor's
Language: SloveneStudies in Slovene
University website: vsup.vs-nm.si/
Privacy Policy