Cracow, Poland

Bezpieczeństwo międzynarodowe (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW)

Bachelor's
Language: EnglishStudies in English
Kind of studies: full-time studies, part-time studies
University website: www.up.krakow.pl/en
Privacy Policy